Na een langzame start komen de resultaten nu binnen.

 

Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jenny Terpstra scoorden de eerste 1e prijs op de dames 1e klas in Easterein. Voetbal, een baan in Groningen en een enkelblessure waren even een stoorzender, maar nu begint het.

Anouk was op de training al goed bezig en dit vertaalde zich in een 2e prijs op de hoofdklas  met Tineke Dijkstra en Marrit Zeinstra in Morra Lioessens.

In Scharnegoutum scoorde het gelegenheidspartuur Sietske Okkema, Maaike Osinga en Imke van der Leest een prima 1e prijs. De 1e omloop was er een 5-0 winst met een grote rol voor Maaike Osinga.

De 2e omloop was tegen Jildou, Martine en Jenny 5-0.  Voor Jildou c.s. wel punten geen eersten!

De 3e omloop was tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Anouk Smink.Tot 2-2 was het spannend het werd uiteindelijk 5-2 (prima uitslawerk van Imke)

De finale was tegen Annette, Jeska en Alette. Uitslag 5-2 met een prima opslagrol voor Sietske Okkema.

Krans om de nek en op de fiets naar Easterein!! 

Traningsdag Spirit in Mantgum.   Een prima dag gehad in Mantgum als laatste voorbereiding op het seizoen. Alle technieken en tactieken kwamen voorbij net als de. Gezellige “ neisit!”

Kaatskamp Easterein: Imke en Marije. 42 deelnemers, 20 vrijwilligers, trainen, recreatie, bonte avond, slapen, speurtocht, pannekoeken, omrop fryslan, knkb tv, een drone, maar vooral ook “in protte wille!”

Spiritteam 2018 underweis! Imke vd Leest, Jildou Sweering, Martine Tiemersma,  Jennie Terpstra, Anne Brecht Bruinsma, Niuk Tolsma, Kim Dijkstra, Marije Schurer, Nynke Sinnema en Sietske Okkema.

Na het prachtige succes in Weidum op de PC  volgden de huldigingen in Wommels en Ee met veel lovende woorden, paard en wagen, rondrit en feest. De fotos spreken voor zich. Beetgum: alleen imke scoorde een 2e prijs. Ze verloor de 1e omloop met Anne Monfils en Marrit Zeinstra van Elly Hofman, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra met 5-4 6-4. Mett. Joukje Kuperus en Melissa Rianne Hiemstra haalde ze het maximale eruit. 1e omloop  5-4 6-4 tegen Tineke Dijkstra cs en de 2e omloop tegen Ilse Tuininga, Hermine Sytema en Annelien Broersma (5-5 6-4) de fonale verloren ze van Elly Hofman cs.