Nynke, Imke en Sjanet moesten aantreden in een warm Kimswerd. De lijst telde 16 parturen. De eerste 2 omlopen gingen vlot naar het Spiritteam (5-1 en 5-1). De 3 e omloop was tegen Marije , Martine en Roelie Kroondijk. De eindstand was 5-3 6-6. Dit was de beste partij van Nynke, Imke en Sjanet. Regelmatig een bovenslag en aan de opslag weinig missers. De finale was een teleurstelling. De scherpe vorm was er niet. Te veel opslagmissers en te weinig macht in het perk. Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Annalien Broersma stonden degelijk te kaatsen en wonnen verdiend.

Om 18.00 uur viel de laatste slag! (jammer dat er 3 perken waren voor een lijst met 16 parturen en een verleisronde.)

In Dongjum kaatsten Nelie, Anouk en Martzen. Zij bereikten de 2 e omloop en verloren daar de strijd om de 3 e prijs. 

Witmarum.

In Witmarsum was de opbrengst 1 punt. Nelie won met Anke Winkel en Iris vd Veen de 3e prijs door te winnen van het partuur met Sjanet Wynia, Joukje Kuperus en Nynke Sybrandy (5-5 6-4).