Jong Fammen partij: Wommels wint voor de tweede keer met Martzen Deinum en Sjanet Wijnia. Tegen Grou was het kantje boord, maar in de finale was het een duidelijke winst tegen Leeuwarden: 5-1 6-2. 

Pingjum:

De eerste vf partij voor Louise Krol, Imke vd Leest en Sjanet Wijnia. De 1e  omloop was een spannende en onderhoudende partij tegen Ilse Tuininga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Een tactisch sterke partij van het Spiritpartuur, met degelijk kaatsen, prima veldspel en vast opslaan van Louise en Sjanet. Vooral op de 6-6 waren ze sterk. Op 6-6 door een bovenslag van Sjanet 1-0. Op 6-6 een retourslag onderhands vanaf de boven van Imke (2-1) Op 6-6  een bovenhandse retourslag vanaf de boven door Imke (3-2) Op 4-3 en 6-6 een prima opslag van Sjanet die de uitgeslagen bal daarna tot in het perk retourneerde. (5-3) Op 5-3 en 6-6 plaatste Imke de verdiende bovenslag. Deze tactiek werd in de 2e  omloop goed doorgetrokken. 5-1 6-2 winst tegen Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. In de finale stokte de machine in het perk. Naast de foutjes kwamen de fammen niet goed in het spel. Erg jammer, maar de 2 e  prijs met de nieuwe formatie is verdiend binnen.

Op de 1e  klas wonnen Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nienke Sinnema de 2e prijs.