In Minnertsga werd knap de 3e prijs gewonnen door Imke en Louise met invalster Nelie Steenstra. In Huizum was Sjanet weer present. De eerste 2 omlopen werden wel gewonnen, maar met "dreech" kaatsen. 5-3 tegen Ilse Noorman c. s. E 5-4 6-6 tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Denum. In de finale tegen Ilse Tuininga c.s. was de focus er WEL! Na 2-2 werd het zelfs 4-2, waarbij de afgesproken tactiek goed werd gevolgd. Sjanet veelvuldig opslaand en het perk degelijk. Na 4-3, 4-4, 5-4 voor, tot 5-5. Na 6-2 achterstand werd het 6-6 ( Sjanet behield kaats en Imke op 6-4 boven. Op 5-5- 6-6 werd de kaats niet behouden.

Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema wonnen in Dokkum de kransen op de 1e klas en zondag de 3e prijs in Marsum. Voor allen dus een mooi Spiritresultaat.