Print

Een mooi weekeinde voor de dames. Vooral Martzen Deinum met Elly Hofman en Marte Altenburg scoorden erop los. In Menaldum wonnen zij de eerste prijs. In de 1 e omloop wonnen zij van Louise , Imke en Sjanet (5-5 na een spannend einde). In de finale wonnen zij van Ilse Tuininga c.s. Ook weer met 5-5. Opvallend in hun spel was de degelijkheid en het maken van weinig fouten naast het stug doorzetten. Deze stijgende lijn zette door op de zondag in Warga. Ook daar haalden zij de finale met hetzelfde spel. Nu verloren ze echter van Ilse c.s.

Maar voor de komende wedstrijden een opsteker. Complimenten aan de koningin van Menaldum: Martzen.

Ried was de plaats waar Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra wonnen. De kleine premie was voor Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. Komende week de keats off, Akkrum en dan de PC en Weidum.