Zonder keats-off hebben de 7 fammen zich geplaatst voor de PC .

- Anne Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. Naast twee 3e prijzen gaf de eerste prijs in Ried gaf de doorslag. (9e plaats op de ranking.)
- Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennie Terpstra staan op de 8e plaats in de ranking. (1 x een 1e prijs, 2 x een 2e prijs en 1x een 3e prijs op de 1e klas vrije formatie)
- Sietske Okkema kaatsend met Maaike Osinga en Aukje van Kuiken hebben zich rechtstreeks geplaatst via onder meer  een 1e prijs in Marssum. (Sietske heeft 2 eerste prijzen , 2 tweede prijzen en 4 derde prijzen gewonnen op de vrije formatie 1e klas).

Fammen veel plezier en succes op de loting en op de PC!!!!