Na het prachtige succes in Weidum op de PC  volgden de huldigingen in Wommels en Ee met veel lovende woorden, paard en wagen, rondrit en feest. De fotos spreken voor zich. Beetgum: alleen imke scoorde een 2e prijs. Ze verloor de 1e omloop met Anne Monfils en Marrit Zeinstra van Elly Hofman, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra met 5-4 6-4. Mett. Joukje Kuperus en Melissa Rianne Hiemstra haalde ze het maximale eruit. 1e omloop  5-4 6-4 tegen Tineke Dijkstra cs en de 2e omloop tegen Ilse Tuininga, Hermine Sytema en Annelien Broersma (5-5 6-4) de fonale verloren ze van Elly Hofman cs.

Hier enkele foto's van de winst van Louise, Imke en Sjanet:
De laatste resultaten voor de PC:

- Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra missen op een haar na de PC. Zij verloren de finale van de keats off met 5-5- 6-0 na een voorsprong van 5-2. Helaas.

- De sportieve revanche kwam de zaterdag erna. Met prima kaatsen werd de 2 e plaats behaald in Hitzum.

- Louise, Imke en Sjanet verloren in Akkrum de 2 e omloop nipt van Anne Monfils c.s. met 5-4 6-6. Een spannende strijd met maar liefst 6x de stand 6-6. Nynke Sybrandy wist 3x te scoren aan de opslag. Het niveau is goed, dus ….. Fammen: geloof in eigen kunnen, presteren als partuur, jullie kunnen genoeg!

Succes allen op de dames PC!!!

Een mooi weekeinde voor de dames. Vooral Martzen Deinum met Elly Hofman en Marte Altenburg scoorden erop los. In Menaldum wonnen zij de eerste prijs. In de 1 e omloop wonnen zij van Louise , Imke en Sjanet (5-5 na een spannend einde). In de finale wonnen zij van Ilse Tuininga c.s. Ook weer met 5-5. Opvallend in hun spel was de degelijkheid en het maken van weinig fouten naast het stug doorzetten. Deze stijgende lijn zette door op de zondag in Warga. Ook daar haalden zij de finale met hetzelfde spel. Nu verloren ze echter van Ilse c.s.

Maar voor de komende wedstrijden een opsteker. Complimenten aan de koningin van Menaldum: Martzen.

Ried was de plaats waar Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra wonnen. De kleine premie was voor Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. Komende week de keats off, Akkrum en dan de PC en Weidum.