Na de 3e prijs in Sexbierum was er nu de meer dan verdiende 3e prijs in Harlingen. Na een degelijke winst tegen Tineke Dijkstra cs met 5-2 6-2 volgt de omloop tegen Ilse Tuininga c.s. Het wordt een vliegende stArt. 4-0 en 6-2 voorsprong. ( boven sjanet op 6-2, 2x de kaats behouden van louise op 6-6 en 6-4, boven imke op 6-6) Zonde dat het 5e eerst niet gepakt wordt. Een dip aan de opslag van spirit en daarna degelijk werk van Wiljo, Ilse en vooral Manon (retourslag op 6-6) zorgde voor de stand van 4-5. Door een zitbal van Sjanet op 6-4 werd het 5-5. Op 6-4 passeerde Manon de kaats. Zonde, maar we maken elke keer een positieve stap! Prima was het oppakken van de strijd om de 3e prijs. 5-3 6-4 tegen Roeli Kroondojk cs.

Ilse Tuininga wonnen in Harlingen van Anne Monfils cs ( 5-3 6-6).    In Peins wonnen Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra de 2e prijs. Zij verloren met 5-3  6-4 van Joukje Kuperus, Maaike Osinga en Iris vd Veen.

In Minnertsga werd knap de 3e prijs gewonnen door Imke en Louise met invalster Nelie Steenstra. In Huizum was Sjanet weer present. De eerste 2 omlopen werden wel gewonnen, maar met "dreech" kaatsen. 5-3 tegen Ilse Noorman c. s. E 5-4 6-6 tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Denum. In de finale tegen Ilse Tuininga c.s. was de focus er WEL! Na 2-2 werd het zelfs 4-2, waarbij de afgesproken tactiek goed werd gevolgd. Sjanet veelvuldig opslaand en het perk degelijk. Na 4-3, 4-4, 5-4 voor, tot 5-5. Na 6-2 achterstand werd het 6-6 ( Sjanet behield kaats en Imke op 6-4 boven. Op 5-5- 6-6 werd de kaats niet behouden.

Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nynke Sinnema wonnen in Dokkum de kransen op de 1e klas en zondag de 3e prijs in Marsum. Voor allen dus een mooi Spiritresultaat.

 

In Bolsward waren op de vrijdagmiddag Sjanet en Louise succesvol. Een 2e en een 3e prijs werd behaald. Jammer van het vroege tijdstip van de aanvang daardoor waren 5 speelsters niet aanwezig. Zaterdag 15 juni in Makkum de combipartij. Een prima georganiseerde partij met tent, keurmeester korpsen en show er omheen. Louise, Sjanet en Imke moetsen tegem Anne Monfils, Marrit zeinstar en Nynke Sybrandy. Ze waren gebrand op een revanche na Pingjum. 0-1, 1-1,1- 2,2-2, 2-3, 3-3 hierna 2 mindere eersten, waardoor het 5-3 werd. Louise gaf de opslag over aan Sjanet . oorzaak een handblessure bij een veldactie. Er werd tactisch goed gekaatst , alleen jammer Sjanet even een mindere periode had. (“ Balen” zoals ze zei.)

Imke verzorgde goed de 1e opslag maar de achterstand kon met 1 eerst nog inhalen. Op 5-2 6-2 eindigde de partij. Martzen Deinum, Marte Altenburg en Elly Hofman kwamen in de finale tegen Ilse Tuininga , Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. 5-1 6-2. Voor Ilse c.s.

Jong Fammen partij: Wommels wint voor de tweede keer met Martzen Deinum en Sjanet Wijnia. Tegen Grou was het kantje boord, maar in de finale was het een duidelijke winst tegen Leeuwarden: 5-1 6-2. 

Pingjum:

De eerste vf partij voor Louise Krol, Imke vd Leest en Sjanet Wijnia. De 1e  omloop was een spannende en onderhoudende partij tegen Ilse Tuininga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Een tactisch sterke partij van het Spiritpartuur, met degelijk kaatsen, prima veldspel en vast opslaan van Louise en Sjanet. Vooral op de 6-6 waren ze sterk. Op 6-6 door een bovenslag van Sjanet 1-0. Op 6-6 een retourslag onderhands vanaf de boven van Imke (2-1) Op 6-6  een bovenhandse retourslag vanaf de boven door Imke (3-2) Op 4-3 en 6-6 een prima opslag van Sjanet die de uitgeslagen bal daarna tot in het perk retourneerde. (5-3) Op 5-3 en 6-6 plaatste Imke de verdiende bovenslag. Deze tactiek werd in de 2e  omloop goed doorgetrokken. 5-1 6-2 winst tegen Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. In de finale stokte de machine in het perk. Naast de foutjes kwamen de fammen niet goed in het spel. Erg jammer, maar de 2 e  prijs met de nieuwe formatie is verdiend binnen.

Op de 1e  klas wonnen Sietske Okkema, Marije Hiemstra en Nienke Sinnema de 2e prijs.

Naast het kaatsen ook ruimte voor andere zaken. Anouk, Martine en Nienke van harte!!!!