In een warm St Jacob werd de 1 e omloop door Nynke, Imke en Sjanet gewonnen met 5-5 6-2 van Nelie, Anouk en Martzen. Goed kaatsen leverde een 5-1 voorsprong op, daarna haperde de machine. Binnen de lijnen, kaatsen leggend en goed verdedigend werk was mooi om te zien. 

De 2e omloop werd degelijk gekaatst tegen Ilse Tuininga, Manon Scheepstra en Wiljo Sybrandy. 5-2 6-4 was de eindstand. 2 x werd het eerst niet behaald na een stand van 6-0 6-2 voor. Blijven kaatsen en positief denken is de oplossing tegen dit partuur. De strijd om de 3 e prijs werd vlot gewonnen van Marije Hiemstra, Maritne Tiemersma en Jenny Terpstra. 

Stapje voor stapje gaan we vooruit. In de 2 e cyclus maar weer zien. De nieuwe formaties binnen Spirit zijn: 

Louise Krol           Nynke Sinnema      Nelie Steenstra
Imke vd Leest      Marije Hiemstra      Anouk Tolsma
Sjanet Wijnia        Jennie Terpstra       Kim Dijkstra

 

In St Anna Parochie won Nynke met Grou de 3 e prijs. De 1 e omloop tegen Marssum werd gewonnen met 5-0 6-0. De 2 e omloop werd heel knap gewonnen van Wommels (met Sjanet Wijnia en Martzen Deinum en Anne Brecht Bruinsma) 5-5 6-0. Na ee staand nummer werd verloren van Berlikum met 5-1 6-2. Het was de tweede prijs voor Nynke na een tweede in Witmarsum.

De prachtige arena in Stiens lag er mooi bij. Tribune, tent, grote kantine, sfeertenten, oranje veld afzettingen, 2 grote beeldschermen, prima prijzen, dit alles nodigde uit voor een mooie partij. Jammer was dat de wind van invloed was op het spel. Er waren vandaag teveel opslagmissers. 

Martine Tiemersma met Ilse Tuininga en Marrit Zeinstra (koningin) wonnen uiteindelijk de 1 e prijs. Zij wonnen verdient van Anne Berber Zeinstra, Nynke Sybrandy en Sjanet Wijnia. (5- 2 6-4). Martine cs wonnen de 1 e omloop met 5-2 6-2. Daarna kwam een eerder spannende dan fraaie partij tegen Elly Hofma, Imke van der Leest en Manon Scheepstra. Dit bleek de spannendste van de dag te worden. De hele partij kon het alle kanten op. (0-1, 1-1, 2-1, (5 opslagmissers) 2-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4 (6-6 kwaadslag Manon ) 5-4,5- 5, 4-6 (Imke grote kaats niet voorbij) Er waren 21 opslagmissers, 16 zitballen en 3 bovenslagen. 

Imke cs wonnen daarna de 3 e prijs door een eenvoudige overwinning op Nicole Hempenius c.s De 2 e prijs was voor Sjanet Wijnia, Anne berber Zeinstra en Nynke Sybrandy. Zij wonnen de 1 e en 2 e omloop met 5-5 6-2 en 5-3 6-0. Sjanet was degelijk aan de opslag en sterk in het perk. Na afloop werd ze uitgeroepen tot speelster van de dag.

 

 

Aantrekkelijk kaatsen In het prachtige Jorwerd. Goed georganiseerd, keurige catering, zonnig weer, mooi veld en correcte arbitrage: een mooie uitnodiging voor de dames om hun kunsten te laten zien. Anne Monfils (voor de geblesseerde Marije Hiemstra) Anouk Tolsma en Annelien Broersma wonnen door inzet en volhoudend kaatsen de 3 e derde prijs. 

Joukje Kuperus, Imke vd Leest en Manon Scheepstra kwamen sterk kaatsend in de finale via winst in de 1 e en 2 e omloop: 5-2 6-2 en 5-0 6-6. Weinig missers en regelmatig een bovenslag. Daarnaast het veld benuttend met kaatsen leggen en vanaf de boven goed retourneer werk. Ilse Tuininga, Maaike Osinga en Sjant Wynia hadden het moeilijker maar wonnen wel 2 keer.: 5-4 6-6 en 5-3 6-6. Ilse keurig opslaand, Maaike degelijk en Sjanet de 2 e opslag verzogend en prima hoge ballen verwerkend. De finale was genieten geblazen. 19 bovenslagen, 7 zitballen, 8missers, tussenspel en prima bovenwerk van zowel Imke (onderhands) als Maaike. Het verloop van de wedstrijd: 6-6 zitbal Manon (1-0), 6-4 (2-0), 2-6 (2-1), 6-6 (3-1). Het cruciale eerst! 6-4 en een kaats bij de boven Manon zitbal, maar overlopen. Hierna een kaats bij de opslag. Imke ver maar kwaad uitgeslagen. (3-2). 4-6 (3-3), 4-6 (3-4), 6-4 (imke onderhands retour vanaf de boven) (4-4), 6-2 4 x trik trak Imke boven (5-4), 2-6 retourslag Maaike vanaf de boven. (5-5). In het laatste eerst kwamen Imke met 4-2 voor en 4-6 achter. Manon sloeg 1 x boven en daarna volgde de prima zitbal van Ilse achterin. Het verschil zat in het sterke perkspel van Sjanet (voorin). 

De grootste winst: prima kaatsen, een waar reclame spotje voor het dameskaatsen

Nynke, Imke en Sjanet moesten aantreden in een warm Kimswerd. De lijst telde 16 parturen. De eerste 2 omlopen gingen vlot naar het Spiritteam (5-1 en 5-1). De 3 e omloop was tegen Marije , Martine en Roelie Kroondijk. De eindstand was 5-3 6-6. Dit was de beste partij van Nynke, Imke en Sjanet. Regelmatig een bovenslag en aan de opslag weinig missers. De finale was een teleurstelling. De scherpe vorm was er niet. Te veel opslagmissers en te weinig macht in het perk. Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Annalien Broersma stonden degelijk te kaatsen en wonnen verdiend.

Om 18.00 uur viel de laatste slag! (jammer dat er 3 perken waren voor een lijst met 16 parturen en een verleisronde.)

In Dongjum kaatsten Nelie, Anouk en Martzen. Zij bereikten de 2 e omloop en verloren daar de strijd om de 3 e prijs. 

Witmarum.

In Witmarsum was de opbrengst 1 punt. Nelie won met Anke Winkel en Iris vd Veen de 3e prijs door te winnen van het partuur met Sjanet Wynia, Joukje Kuperus en Nynke Sybrandy (5-5 6-4).