Sjanet Wynia, Martzen Deinum en Anne Brecht Bruinsma wonnen de afdelingswedstrijd in Dronrijp terecht. De aantrekkelijke prijzen (250 euro pp, kransen en bloemen) werden dankbaar in ontvangst genomen. Op de lijst van 24 parturen werd gewonnen van: Dronrijp 1 met Anouk (5-1), Grou (5-2), Easterein met Marije, Imke en Martine (5-1), Peins (5-3) en in de finale van Huizum. Via 1-0, 1-1, 2-1, 2-1, 3-2, 4-2, 5-2 werd het alsnog 5-4 6-4. Op deze stand plaatste Huizum een buitenslag en won Wommels terecht. Anne Brecht voorbest, Sjanet sterk achterin en aan de opslag (regelmatig de 1 e opslag overnemend), Martzen voorin en regelmatig tactisch opslaan. Coach Wichard Deinum kon dit drietal tactisch goed laten kaatsen. De opslag afwisselen, wisseling in het perk, regelmatig een bovenslag, kaatsen passerend, enz. Een mooie partij voor het 250 personen tellende publiek op het prachtig sfeervolle veld van Dronrijp.

Op de hoofdklas was er geen eer te behalen voor Nynke, Imke en Sjanet. 

Op de eerste klas scoorden Nelie, Anouk en Martzen wel. De 1 e omloop tegen Fenna Kramer, Lusanne Klver en Michelle Bruinsma (5-2 6-4) De 2 e omloop tegen Nynke Kooistra, Corina de Vries en Anne Kootstra 5-1 6-6. Er werd mooi gekaatst. Regelmatig een nuttige bovenslag en Nelie sloeg constant en geplaatst op. De finale tegen Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Anke Winkel was er een met kansen. Na een 3-0 achterstand kwamen Nelie c.cs. terug tot 2-3. Met een grote kans op 3-3. 4 tussenspelfoutjes in één eerst leidde tot 4-2! Hierna werd het 4-3 en zelfs 4-4. Het 5 e eerst pakten Nicole c.s. waarna ze de partij uitmaakten op 5-4 6-4

 

Martzen deed dit weekeinde goede zaken. Op de 1 e hoofdklasse uitnodigingspartij won zij met Elly Hofman en Wiljo Sybrandy de krans. In de finale werd ze bestookt maar ze beet fel  van zich af. (9 bovenslagen) Ze wonnen terecht van Anne Monfils, Anke Winkel en Manon Scheepstra. Na deze wedstrijd werd ook nog een volleybalwedstrijd gespeeld en gewonnen met 3-2. 

In Easterein stonden ze (Martzen, Nelie Steensma en Anouk Tolsma) op de 1 e klas en wonnen de 3 e prijs. Nynke Sinnema , Imke vd Leest en Sjanet Wijnia verloren van Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra met 5-5 6-4. Marije en haar maten verloren daarna van de latere winnaars: Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra.

Volgende week in Berlikum weer aan de bak.

3 dagen is het kaatsteam Spirit aan de slag geweest in Appelscha en Elsloo. Nynke Sinnema, Imke vd Leest, Sjanet Wynia, Nelie Steenstra, Martzen Deinum en Marije Hiemstra met trainers Durk van der Leest en Andre Tolsma. 

Vrijdag: 2 trainingen met veel aandacht voor timing, techniek, perkspel en tussenspelacties. 

Zaterdag: starten met en bosloop met paaseieren. Daarna 2 veldtrainingen met veel plaatsen en scoren zowel aan de opslag als de uitslag. In de namiddag een MBT tocht geregeld door Jan de Roos van Apelscha Outdoor. Hierna een bezoekje aan het 25 e kaatskamp van Sjirk de Wal uit Dronrijp. (op kampeerboerderij Wouda) De avond werd besloten met 2 fanatiek potjes “30 seconds” .

Zondag: een ontspannen ochtendtraining waarna de tassen werden gepakt en iedereen voldaan naar huis ging. 

Veel gedaan, veel geleerd, kortom een mooi trainingskamp!

 

  

 

De trainingen verlopen naar wens. Na 3 x buiten trainingen gaan we het komende weekeinde 3 dagen op trainingskamp naar Appelscha. Gericht met zijn allen trainen in de bossen en op het veld in Elsloo. De revalidatie van Lisette Wagenaar gaat voorspoedig. Mei komt echter te vroeg om te starten. Nynke Sinnema neemt haar plaats in. 

Als 2 e trainer komt Andre Tolsma ons versterken. Samen met Durk van der Leest worden de de 3 parturen voor het seizoen op scherp gezet. De veldtrainingen zullen in Wjelsryp en Easterein zijn. 

Na de Paasdagen komen we met meer nieuws en foto’s.