Vandaag in Dronrijp was de eerste zonnige buitentraining. Korte broek, zonnetje, zacht windje, kort gras, het was genieten maar ook wennen. Timing bij de op en uitslag was het belangrijkste doel. Tijdens de training zag je dat zowel de opslag als uitslag vooruit ging. Naast de timing is de techniek het belangrijkste aandachtspunt. De komende tijd richten we ons hierop. De sfeer, inzet en teamgeest is goed. De foto’ s spreken voor zich!


 

Het Spiritteam bestaande uit Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia en Nelie Steenstra,  Anouk Tolsma en Martzen Deinum en Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra heeft zondag de eerste kaatsballen weer geslagen in de sportzaal van Berlikum onder leiding van Dirk van der Leest

Deze training bestond uit: Bijpraten, een stevige warming up, veel balcontact , opslag en uitslag weer proberen en tussendoor spelvormen. (Lisette is druk bezig met haar eigen revalidatie/trainingsprogramma bij Jelle Eijzenga)

6 zaaltrainingen worden gevolgd door veldtrainingen en in april een trainingskamp. Op deze manier kunnen we weer goed starten in mei. Fammen veel succces!

Zondag hebben we het kaatsseizoen van Spirit sportief en culinair afgesloten in Koudum. Na de voorbereiding in de zaal, kaatskamp, escape room, trainen in Welsryp en Easterein, BBQ en veel wedstrijden met ups en downs zetten we een punt achter het seizoen. Dit gebeurde op de golfbaan. 3 teams streden om de golfeer. Er werd ver en soms ook ver uit de koers afgeslagen, mooi “puts” gemaakt, zand gehapt, naar ballen gevist en heerlijk gegeten. Tijdens de prijsuitreiking werden de trainers Richard van Wier en Dirk van der Leest bedankt voor hun inzet. 

De sponsoren hebben ook hun bijdrage geleverd om dit seizoen te presteren. 

Bedankt. Op naar volgend jaar!

 

In Marsum werd Iris als voorinse uitgenodigd. Te weinig voorinsen op deze vrijdagmiddag pakte voor haar goed uit. Ze won de finale met Joukje Kuperus en Manon Scheepstra van Tineke Dijkstra c.s.

Op de laatste vf wedstrijden scoorden alle 3 parturen een prijs. 

Wommels: Iris vd Veen, Imke vd Leest en Sjanet Wijnia wonnen de 1 e omloop met 5-4 6-4 van Elly Hofman, Marte Alltenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga. (via 1-1, 2-1, 2-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4) Met name Iris en Imke stonden goed te kaatsen. Iris zette het perk goed onder druk met geplaatste snelle en duikende ballen. Zij deed dit alle drie omlopen. Complimenten. Imke sloeg goed van zich af deze dag met regelmatig een bovenslag, aan de opslag deed zij het prima met een snelle opslag achterin en kleine kaatsen verdedigend. Sjanet was vandaag zoekende in het perk. De opslag was voldoende. De inzet was echter top.

De 2 e omloop was een walk over tegen Nelie Steenstra, Simone Kootstra en Geke de Boer. 5-1 6-0. De finale ging te snel door prima opslagwerk van Ilse Tuininga en gedegen uitslaan van Sjoukje en Manon. 2x ongelukkig op 6-6 betekende uiteindelijk een verlies met 5-1 6-4. Niet weggespeeld, ondanks deze uitslag.

Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma wonnen de 3 e prijs. De 1 e omloop was er de winst op 5-5 6-6. Daarna verlies met 5-2 6-2 van Ilse Tuininga cs. De 3 e prijs werd gewonnen met 5-2 6-2 van Nelie Steenstra.

Reduzum:
De grootste verrassing kwam van Roelie Kroondijk (invalster voor Sietske Okkema), Martine Tiemersma en Martzen Deinum. Zij wonnen de krans uit een lijst van 14 partuuren op de 1 e klas dames vf wedstijd. Voor Roelie uit Easterein als schoolmeisje een extra prima prestatie. Dames allen gefeliciteerd met de prijzen. Een mooi Spiritslot.