Rianne, Maaike en Iris (ingevallen voor de geblesseerde Harmke) wonnen de 1 e prijs in Menaam. Ze wonnen de 1 e omloop van mede Spiritpartuur Iris, Imke en Sjanet met 5-4 6-6 in een spannende partij. De 2 e omloop was een walk over (5-1). De mooiste strijd was bewaard voor de finale. Slordig kaatsen van Anne , Nynke en Marrit hielpen Maaike c.s. De opslag ging prima bij Rianne en Maaike, terwijl Maaike in het perk behoorlijk van zich afsloeg. Dit gaf als resultaat een overwinning op 5-3 6-6 met een bovenslag van Maaike. Een best resultaat. 

Warga leverde geen prijs op. Iris, imke en Sjanet moesten in de eerste omloop weer tegen Rianne Vellinga, Maaike en Harmke. Dit keer ging de winst naar Iris c.s. . Een achterstand van 4-1 werd omgebogen naar een 5-4 6-6 voorsprong en winst. Sjanet (opslag ) en Imke (uitslag) kaatsten voldoende in deze “werkpartij”. Hierna was het verlies op 5-4 6-6 zuur tegen Elly Hofman, Marthe Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga. We kaatsen (nog) niet stabiel genoeg. Als team gaan we ervoor om alle 3 parturen op de PC te krijgen en daar een topprestatie te laten zien.

Na twee 1 e prijzen op de 1 e klas volgde vandaag een finaleplaats in Harlingen op de hoofdklas. Iris, Imke en Sjanet kaatsten de 1 e omloop moeizaam tegen trainingsmaatjes Sietske, Martine en Martzen. Aan de opslag (Iris was niet helemaal fit) ging het gewoontjes. In het perk waren de hoge ballen lastig te verwerken. Mooi was om te zien dat de partij wel kantselde . De einduitslag was: 5-4 6-0. De 2 e omloop ging prima, zowel de op als de uitslag ging goed. Weinig fouten aan de opslag en het perk pakte regelmatig bovenslagen. Zelf de partij bepalen en druk zetten. Eindsuitslag: 5-2 6-4.

Rianne, Maaike en Harmke wonnen de 1 e omloop van Marije Hiemstra c.s. de 2 e omloop werd verloren van Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. (5-2) De partij om de 3 e prijs werd na een voorsprong van 4-1 jammerlijk verloren op 5-5 6-6. Iris (buiten het perk) Imke (voorin en achterin en 2 e opslag) en Sjanet (1 e opslag en voor en achterin) kwamen geen moment in de wedstrijd. De opslag had te weinig druk en teveel missers. Ook het perk kon geen vuist maken. Anne Monfils c.s. kaatsen met weinig fouten en wonnen dan ook overtuigend de 1 e prijs. 

Mooi is wel dat na het vorige weekeinde direct een prijs werd gewonnen op de hoofdklasse. Ga zo door!

Een stroeve start voor Iris, Imke en Sjanet in de 2 e cyclus. Minnertsga, Huzum en Makkum lukte niet. Gevolg: starten op de 1 e klas.

2 partijen en 2x de krans met in totaal 5 eersten tegen. Belangrijk was dat er omlopen werden gekaatst. In het ritme komen, weten wat je aan elkaar hebt , wennen aan elkaar en laten zien wat je echt kan. Op de hoofdklas moet het echt gebeuren. Succes! 

Sietske, Martine en Martzen wonnen beide keren de 3 e prijs. Rianne, Maaike en Harmke stonden op de hoofdklas. Dit gaat naar behoren en ze scoorden 2x een prijs. De belangrijkste wedstrijden komen eraan. Alle 9 van het Spiritteam sla weer voor het best op.

Wille, wolle en winne!

Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Martzen Deinum haalden de finale via 5-4 6-6 en 5-2 6-6 winst in de 1 e en 2 e omloop. In spannende en aantrekkelijke partijen bereikten Tineke Dijkstra, Anouk Tolsma en Sjanet Wijnia de finale. Tegen Ilse Tuininga c.s. werd het 5-5 6-4 en tegen Nicole Hempenius, Marthe Altenburg en Manon Scheepstra werd het 5-5 6-2. Marije c.s. nam in de finale vlot een voorsprong van 4-2. Maar bovenslagen op 4-2 6-6 door Anouk en op 4-3 6-6 door Sjanet bracht 4-4. Daarna weer 5-4 voor Tineke. Martzen nam vervolgens de hoofdrol. Zitbal op 5-4 6-6 en in het laatste eerst bovenslagen en weer en zitbal op 5-5 6-6.

Naast Martzen kaatsten Sjanet en Anouk ook goed

Een mooi resultaat met een spannende finale. Het sterkste partuur (Ilse Tuininga, Imke vd Leest en Sjanet Wijnia) won de finale, maar dit ging niet zonder tegenstand. De 1 e en 2 e omloop werd gewonnen met 5-2 6-6 (boven Sjanet) en 5-3 6-0 (zitbal Ilse) Sjanet had nog de Jong Fammenpartij in de benen. Gevolg: Imke sloeg op en stond regelmatig achterin. Elkaar goed aanvullend werd de finale gehaald. 

Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Anne Monfils wonnen verrassend van Marije Hiemastra, Marthe Altenburg en Manon Scheepstra (5-5 6-6). De finale ging vlot van 1-0 (zitbal Ilse), 2-0 (Sjanet boven), 3-0 (imke kaats voorbij), 3-1 Imke kwaad uit), 4-1, 4-2, 5-2 naar 5-5 (0-6, 2-6, 6-6 na meten). Op 4-2 achterstand werden de koppen bij elkaar gestoken, dit resulteerde in het voorbij slaan van de kaats. Sietske plaatste toen 2x de bal buiten de lijnen. De prachtige kransen waren binnen!