Wommels (met Anne Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia) wonnen deze aantrekkelijke partij. 1 e omloop: 5-4 tegen Franeker, 2 e omloop: Peins 5-3, 3 e omloop: Easterein 5-1, staand nummer, Finale: Dronrijp. 

Dronrijp met Jeannet Jansma, Elly hofman en Anouk Tolsma : 1 e mloop staand nummer, 2 e omloop: Grou 5-5 6-6.3 e omloop: Mantgum 5-2, 4 e omloop: Ried 5-1. 

Dronrijp (voor de 3 e keer in de Finale!!) stond vlot met 3-0 voor. Een wisseling aan de opslag (Sjanet voor Anne Brecht) bracht de omslag. De eindstand: 5-4 6-4. Een prachtig resultaat voor Wommels en sneu voor Dronrijp.

Easterein won op het NK in Bitgum de 3e prijs. Een finaleplaats was haalbaar , maar tegen een stug en traag kaatsend Sexbierum kwamen ze niet op gang. Helaas.

Dongjum:

Prachtig kaatsen van allebei parturen van Spirit, met een mooi resultaat. RIanne Vellinga, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken wonnen de 1 e prijs na een fraaie finale tegen Ilse Tuininga, Wiljo Sybrandy en Sjoukje Visser. Stug en geconcentreerd kaatsend was de winst op 5-4 6-6 binnen na een kwaadslag van Wiljo. (0-1, 0-2, 0-3, 1-3,  2-3 6-6 Rianne buiten, 3-3 6-6 Rianne buiten, 3-4 6-2 Sjoukje kwaad uit, 4-4 0-6 Maaike boven, 4-5 6-6 Wiljo kwaad uit). De fouten van Ilse c.s. werden afgestraft. 

Rianne sloeg degelijk op en het perk was solide: kaatsen leggend en zo nu en dan een bovenslag op belangrijke momenten. De 1e omloop tegen Nicole Hempenius was 5-3 6-6. De 2e omloop tegen Marije vd Meer 5-3 6-0. Invalster Kim Dijkstra, Imke en Sjanet lieten mooi kaatsen zien. Zowel de opslag (Sjanet: geplaatst en variatie, Imke: snel, plat en knikkend) als de uitslag ( geplaatst, veel kaatsen en zo nu en dan een bovenslag) was goed, daarbij was de teamgeest, overleg en het positief kaatsen ruim aanwezig. Ook Kim deed goed mee. De  1e omloop was tegen Iris vd Veen c.s. 5-3 6-6 (Iris voor). De 2e omloop tegen Ilse Tuininga c.s. 5-5 6-6. 1-0, 1-1, 2-2, 2-3, 2-4 2-6 (Sjanet sloeg een hoge bal op, jammergenoeg lukte de retourslag niet!), 3-4, 4-4, 5-4, 5-5 6-2 achter, kaats voorbij slaand en een buitenslag leverde een volle telegraaf op. De 20 m kaats werd jammergenoeg door Imke buiten geslagen. Het was een mooie spannende partij. 

De 3e prijs werd vlot gewonnen van Marije vd Meer 5-0 6-2. 

De volgende vf partij in Makkum met de nieuwe maten:
Iris vd Veen, Imke vd Leest en Sjanet Wijnia.
Rianne Vellinga , Maaike Osinga en Harmke Siegersma

Eindelijk loon naar werken voor Maaike Osinga en en Rianne Vellinga met invalster Aukje van Kuiken. Zij wonnen de 2 e prijs. In de finale verloren ze van Ilse Tuininga, Sjoukje Visser en Wiljo Sybrandy met 5-3 6-4. De halve finale werd gewonnen met 5-4 6-4 tegen Nicole Hempenius, Marrit Zeinstra en Simone Kootstra.

Sjanet, Imke en nu invalster Kim Dijkstra verloren de eerste omloop van Rianne en haar maten met 5-4 6-4. Na een 2-0 voorsprong ging het naar 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5. Sietske, Anouk en Martzen verloren met 5-1 van Ilse Tuininga. 

Kim Dijkstra kaatst nog 1x mee met Imke en Sjanet, daarna komt Iris vd Veen als eerste opslager bij het partuur.

Sjanet won in Stiens de krans met Ilse Tuininga en Sjoukje Visser. Sjanet liet zowel in het perk als aan de opslag zien een volwaardige hoofdklasser te zijn. Dit sterke partuur won de finale met 5-2 6-4 van de zusters Zeinstra en Klasina Huistra.

Zondag won Wommels met Martzen en Anne Brecht de 3 e prijs op de afdelingswedstrijd in Witmarsum.


Foto: kaatsen.nl

In St Anna Parochie verloren Lisette Tolsma, Imke en Sjanet de 1 e omloop van Nicole Hempenius c.s. Nynke stond goed uit te slaan en bij Imke en Sjanet lukte het net niet.

Op de 1 e klas kaatsten Sietske, Anouk en Martzen een puike partij. Vooral de halve finale was goed. Winnen na een 5-3 achterstand was (ook mentaal) sterk werk. De finale werd terecht gewonnen door Marije vd Meer, Klasina Huistra en Anne Monfils.

Sietske was de doorzetter op sokken. Dit vanwege de blaren opgelopen tijdens de Slachte wandeltocht. (grote klasse!)