Imke, Anouk en Lisette (zus van Anouk) wonnen de krans. Imke met Iris vd Veen en Anne Monfils op de hoofdklas. De 1 e omloop wonnen ze van Nelie Steenstra, Martine Tiemersma en Jeske de Boer. (2-0, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4 6-4) De tweede omloop winst tegen Nicole Hempenius, Mariske Hoogland en Louise Krol. Een snelle partij met goed perkwerk (9 bovenslagen) en degelijk opslagwerk. Iris de 1 e en Anne de 2 e opslag. De finale werd gespeeld tegen: Rianne Vellinga, Marthe Altenburg en Marrit Zeinstra. In deze partij was het 4x 6 gelijk. Het verloop was als volgt: 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4 6-2. Een mooie en spannende partij, waarbij Iris, Imke en Anne de terechte winnaars werden. In de 1 e klas was Anouk Tolsma Met Jeannet Jansma (achterinse!!) en Akkelyn de Haan (2 e opslag). Er werd gespeeld volgens het poulesysteem. De 2 e prijs was voor Tineke Dijkstra en Harmke Siegersma en Mintje Meintema. (5-4) mooi en degelijk kaatsen bracht hun de overwinning. Bekroning van het weekeinde was de koninginneprijs voor Anne, de krans voor de Lisette Tolsma en voor Imke het passeren van de 300 punten!

 

Spanning en goed kaatsen liet het Spiritpartuur zien in Berlikum met invalster Leonie vd Graaf. De eerste omloop was een snelle winstpartij met Imke als 1e opslag, Sjanet 2e opslag en achterin en Leonie als voorinse. (Tegen Elly Hofman, Anke Winkel en Geke de Boer werd het 5-0 6-6) De 2e omloop tegen Ilse Tuininga, Sjoukje Visser en Wiljo Sybrandy. Een kwalitatief goede wedstrijd met prima gevarieerd opslagwerk van Sjanet en met name Imke. leonie moest even wennen maar liet haar soepele slag wel zien. Het verloop was als volgt: 6-4. 0-6, (3x boven) 6-6 (Sjanet zitbal retour), 6-4 (zitbal Imke), 6-6 (Ilse zitbal, na een grote kans om te retourneren voor Leonie), 6-6 ( buiten Sjanet bij een grote kaats), 4-6 ( kaats niet voorbij), 6-2 (Imke slaat op Sjanet keert voor de kaats), 5-4  6-2 (Sjanet passeert de kaats), 5-5 4-6 kleine kaats, buiten Imke. 2 kansen laten liggen om op 5-1 te komen ...maar we zijn er dicht bij!

Jammer van het verlies, maar uitstekend gekaatst. De finale was een walk over voor Ilse Tuininga c.s. Op Iris vd Veen en haar maten Marthe en Renske. 5-0 6-2. Imke, Sjanet en Leonie hadden de kop er eerst niet bij tegen Marije Hiemstra, Louise Krol en Sandra Hofstra. In no time stonden ze 4-0 achter. Het perk zat "vast". De wissel Imke voor Sjanet pakte goed uit. Sjanet bleef goed presteren aan de 2e opslag en Imke sloeg tactisch en goed van zich af. Van 4-0 naar 4-4. (1-4 zit bal Imke ), 2 - 4 (voor marije), 3-4 (zitbal Imke), 4-4 buiten Marije), 4-4 6-6 (zit bal Imke), 5-5 (6-6 zitbal Marije), 5-5 6-6 buiten Marije. Het publiek zag een spannende wedstrijd.

Het Spiritteam presteerde goed. In 3 omlopen 9 missers aan de opslag en veel directe winst en kaatsen behouden. De uitslag begon goed zakte halverwege de dag in en herstelde zich tijdens de laatste wedstrijd goed. Inzet, doorzetten en terugkomen van een grote achterstand. Mooi gedaan Leonie, Sjanet en Imke!

3 prijzen voor Spirit en de eerste hoofdklassekrans voor Martzen Deinum. De 2 e opslag verzorgde ze keurig (3 partijen 2 missers) en met geplaatst uitslaan in het perk steunde ze Ilse Tuininga en Sjoukje Visser naar behoren. Nelie, Imke en Marrit kenden een vliegende start en wonnen 2x zeer overtuigend met 5-0 van Marije vd Meer, Martine Tiemersma en Louise Krol en Anne B Bruinsma, Marthe Altenburg en Sjanet Wijnia. Flitsend uitslagwerk, diverse bovenslagen en snel en plaatste opslagen. 

Ilse Tuininga, Sjoukje Visser en Martzen wonnen met 5-2 en 5-3 de 2 omlopen. De finale was ereen om te smullen. Maar liefst 6x werd het 6-6. Van 1-0 naar 1-1, 2-1 (6-6 ilse buiten), 2-2,3- 2 (6-6 zitbal Neelie), 3-3, 3-4 (6-6 ilse zitbal), 4-4 (6-6 imke boven), 4-5 (6-6 imke voor), laatste eerst: 6-6 uitslag van imke door sjoukje retour geslagen. (6-2 achterstand, in dit eerst sloeg Marrit 2x boven en Imke 1x). 

Sjanet won verdienstelijk de 3 e prijs met Marthe Altenburg en Anne B Bruinsma. Het publiek heeft kwalitatief goed kaatswerk gezien met een positieve instelling. Lisette snel herstellen en dan op naar de VF wedstrijden.

Sietske 1 e , Sjanet 2 e op de hoofdklas en Anouk haar eerste krans in de 1 e klas.. Dat was de opbrengst van de eerste wedstrijden. Sjanet en Sietske waren actief in Pngjum. Vooral Sietske moest met Sjoukje Visser en Louise Krol vol aan de bak. 2x 5-5 (oa tegen het sterke partuur van Ilse Tuininga , Imke vd Leest en Renske Terwischa van Scheltinga) en in de finale 5-1. Sjanet won daar de 2 e prijs met Elly Hofman en Martine Tiemersma.

Anouk presteerde naar behoren met haar mooi sluitend partuur met Tineke Dijkstra en Anne Monfils. Een hele mooie start. Sprit was aanwezig met 8 spelers. De komende tijd weer scherp trainen om er meer uit te halen.

 

Slechte weersverwachtingen brachten ons niet van de wijs. Het werd een weekeinde met zon, soms wat regen, bos, een mooie accommodatie (zowel de bungalow als het veld), 3 parturen, 2 trainers, genoeg materiaal en veel enthousiasme. Dit alles zorgde voor een positief gevoel. Een hecht team en weten waar je als speler en partuur staat was het uitgangspunt. Door zinvolle trainingen , inzet, beeldmateriaal en bewust trainen op techniek en spelsituaties is dit zeker bereikt. Naast opslaan en uitslaan was er ook ruimte voor overleg en spelletjes (“ 30 seconds” was de topper) Het kamp werd afgesloten met een 2 uur durend spel in de “escape room” van Outdoor Appelscha. Een uitdagend spel waar overleg, samenwerking en teamgeest de overwinning moest brengen. De trainers waren meer dan tevreden over dit trainingskamp. 

Nog 1 week voorbereiding en dan …… presteren maar.